Σ. ΜΙΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗΣ Α.Ε.
Πάππου 16, 10442, Αθήνα.
Τηλ .: 210 5142 624, 210 5138 409, Fax: 210 5120367 
 
Email: info@michelioudakis.gr
 
Ηλεκ/γωγα ζεύγη από 50-1200 KW, Πωλήσεις- Ενοικιάσεις
Caterpillar - Detroit - Cummins , Κινητήρες- Ανταλλακτικά- Service


Home | | | | |

© Copyright 2005 S. Michelioudakis S.A. , Created and hosted by Futuregate